Alojas administrācija

Mainīts SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” apmeklētāju pieņemšanas laiks Staicelē

No 10. septembra STAICELĒ SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” 
apmeklētājus pieņems KATRU TREŠDIENU plkst.8.00-12.00 un 12.45-16.00 Lielā ielā 7. 
maksājumus varēs veikt KATRA MĒNEŠA CETURTAJĀ CETURTDIENĀ plkst.13.00-16.00

Nepieciešamības gadījumā zvanīt pa t. 64031230.