Alojas administrācija

Pagarināts konkursa pieteikšanās termiņš remigrantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

plakats_konkurss

Sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) izsludināja projekta konkursu remigrantiem uzņēmējdarbības sākšanai un attīstīšanai Rīgas plānošanas reģionā. Konkursa iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz šī gada 8. oktobrim.

 

Pieteikties uzņēmējdarbības atbalsta grantam var persona, kas ir atgriezusies vai plāno atgriezties uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes. Prombūtnei ir jābūt ilgākai par trim gadiem , kā arī jāvēlas uzsākt vai attīstīt saimniecisko darbību Rīgas plānošanas reģiona teritorijā, izņemot Rīgas pilsētu.

 

Viena projekta ietvaros maksimālais finansējuma apmērs ir 9000 eiro. Rīgas plānošanas reģionā tiks atbalstīti vismaz četri projekti, kuru kopējā summa nepārsniedz 36 000 eiro.

 

Lai saņemtu finansiālo atbalstu, topošajam vai esošajam uzņēmējam ir jāpierāda savas idejas dzīvotspēja, jāapraksta biznesa ideja un jānodrošina saimnieciskās darbības projekts ar piesaistītajām investīcijām vismaz 50% apmērā no pieprasītās granta summas.

 

Plašāka informācija http://rpr.gov.lv/remigracija-2/ .

 

Papildu informācijai:

Inese Ozoliņa

Mob. 26174731

inese.ozolina@rpr.gov.lv