Alojas administrācija

Alojas novadā viesojās uzņēmēji un pašvaldību darbinieki no Ogres un Lielvārdes

2. oktobrī pieredzes apmaiņas nolūkos Alojas novadu apmeklēja Ogres un Lielvārdes novada uzņēmēji un pašvaldību darbinieki.

Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā “SALA” viesus sagaidīja Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda un komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma. V.Bārda prezentēja jaunbūvi, sākot no idejas, būvniecības procesu, līdz pat energoefektīvās ēkas darbībai un efektivitātei šodien.

Klātesošajiem interesanta šķita SIA “i2” sertificētā pasīvo māju celtniecības konsultanta Krista Slokenberga prezentācija par pasīvo māju uzbūves principiem un filozofiju, logu nozīmi mūsdienu celtniecībā. Viņa kompānijā radītie logi rotā arī Ungurpils energoefektīvo ēku.

Vēlāk visi devās uz Staiceles Lībiešu muzeju “Pivālind”. Apskatīja Audēju namiņu un tūrisma informācijas centru. Pa ceļam uz Staiceli atzinīgi novērtēja autoceļa P15 un Audēju ielas pārbūves darbus.

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko

Z.Lapšānes-Celmas foto