Aloja

Miķeļdienas tirdziņš PII “Auseklītis”

29. septembrī pēc latviešu tautas tradīcijām tiek svinēti Miķeļi. Ievērojot šīs tradīcijas, arī pirmsskolas izglītības iestādē „Auseklītis” atzīmēja Miķeļdienu – rudens svētkus.

Nedēļas garumā bērni un viņu vecāki sarūpēja dažādus augļus un dārzeņus, lai bērni kopā ar skolotājām varētu pagatavot no tiem dažādas kompozīcijas. Kompozīciju gatavošanā iesaistījās arī vecāki. Tās visas varēja apskatīt kopīgā izstādē.

Miķeļdienas svētku rīts PII „Auseklītis” aizritēja jautrā gaisotnē. Bērni kopā ar saimnieci devās iepirkties uz tirgu, izzināja svētku tradīcijas, guva un dalīja iespaidus par krāšņajiem rudens svētkiem.

Lielā rudens ražas iepazīšana turpinājās PII „Auseklītis” grupiņās „Bitītes” un „Kamenītes” organizētajā rudens gadatirgū, kurā bērni un vecāki bija sarūpējuši bagātīgu preču klāstu.

 

PII “Auseklītis” metodiķe Z. Bīviņa