Aloja

Vidzemnieki palīdz apaut 5000 pēdu

Septembrī notika SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta lietotu apavu vākšanas akcija “Pazole”, kuras laikā iedzīvotāji bija aicināti uz 20 EKO laukumiem nogādāt lietošanai vēl derīgus apavus.

Akcija guva iedzīvotāju atsaucību. Nogādāšanai uz attīstības valstīm EKO laukumos nodoti vairāk nekā 2500 apavu pāri, tādējādi palīdzot apaut vismaz 5000 pēdu.

Visaktīvākie bija valmierieši, aizpildot 265 akcijas kuponus. Akcija popularitāti iemantoja arī Cēsīs, Smiltenē, Saulkrastos un Limbažos. Lauku reģionos atsaucība bija mazāka, bet arī tur nodoti vairāki desmiti apavu pāru.

Akcijā kopā piedalījās gandrīz astoņi simti cilvēki no Alojas, Apes, Cēsīm, Daibes, Jaunpiebalgas, Krimuldas, Limbažiem, Līgatnes, Mazsalacas, Raunas, Rūjienas, Salacgrīvas, Smiltenes, Strenčiem, Taurenes, Valkas, Valmieras un blakus esošajiem pagastiem.

ZAAO saka lielu paldies akcijas balvu fonda nodrošinātājiem Sigulda Adventure, kuri trim akcijas dalībniekiem dāvināja lidojumu ar “Zērgli”. Paldies visiem, kuri sadzirdēja un atdeva sev nevajadzīgos apavus nosūtīšanai jauniem lietotājiem, paldies plašsaziņas līdzekļiem, kuri palīdzēja vēstīt par akcijas norisi, paldies sadarbības partneriem, kuri atsevišķiem apaviem novērsīs defektus un parūpēsies par apavu transportēšanu pie jaunajiem saimniekiem.

Kopā ir izdevies saudzēt resursus, neradīt atkritumu kalnus un iepriecināt ļaudis, kuriem šie apavi ir nepieciešami.

ZAAO atgādina, ka lietošanai derīgus apavus ZAAO darbības reģiona EKO laukumos var nodot arī turpmāk.

Akcijas izlozē dāvanu kartes lidojumam ar “Zērgli” nonāk Strenču EKO laukuma apmeklētājas Ināras Riņķes rokās, tāpat dāvanu kartes tandēma lidojumiem iegūst Limbažu EKO laukuma apmeklētājs Viktors Čerņevičs un Valmieras EKO laukuma apmeklētājs Zigmārs Birkvalds.

Informāciju sagatavoja:

Zane Leimane

SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste