Aloja

Mūzikas skolu kori Alojā izdziedāja vienaudžu jaundarbus

13.oktobrī Alojas Ausekļa vidusskolas sporta halles zālē notika ikgadējais Alojas novada domes rīkotais jaunrades dziesmu konkursa bērnu koriem “Kas mēs bijām, būsim, esam” 2.kārta.

Koncertā “Dziedādama vien staigāju” 13 Vidzemes un Rīgas mūzikas skolu kori pirmatskaņoja jauno autoru – Latvijas mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu, tautasdziesmu apdares.

Konkursa žūrija – komponisti Selga Mence, Ēriks Ešenvalds un kordiriģente Māra Skride, no 16 konkursam iesniegtajiem darbiem 2.kārtai izvirzīja 14. Dziesmu autori ciešā sadarbībā ar koru diriģentēm veica žūrijas ieteiktos labojumus partitūrās. Tas sniedza nenovērtējamu pieredzi visiem iesaistītajiem – dziedātājiem, diriģentēm un autoriem.

Vakara koncertā klātesošos uzrunāja Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda. Savukārt dienā žūrija tikās ar jaunajiem autoriem un viņu pasniedzējiem, lai analizētu konkursa darbus, dalītos pieredzē un sniegtu noderīgus padomus tālākam darbam.

Apvienotie kori koncerta 2. daļā izpildīja iepriekšējo gados konkursā godalgotās tautasdziesmu apdares, Selgas Mences un Annas Veismanes veltījuma dziesmas konkursam. Koncerta programmu papildināja apvienoto mūzikas skolu koklētāju ansambļu uzstāšanās.

Godinot savu novadnieku, latviešu gaismas saucēju dzejnieku Ausekli un saglabājot Vispārējo latviešu Dziesmu svētku pamata – a cappella kora dziedāšanas tradīciju, konkursu kopš 2005.gada rīko Alojas kultūras nams sadarbībā ar Alojas novada pašvaldību. Konkursu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un SIA “Aloja-Starkelsen”.

Paldies par atbalstu VKKF, SIA “Aloja – Starkelsen”;  Alojas Ausekļa vidusskolas kolektīvam par viesmīlību, Alojas MMS, Ingai Neimanei un biedrībai “Radošais klubs “Liepale”” par balvu gatavošanu.

Konkursa rezultāti 2018

Informāciju sagatavoja

Ineta Laizāne, Alojas kultūras nama direktore

Liāna Lilenblate-Sipko, sabiedrisko attiecību speciāliste

V.Bārdas, I.Mauriņas-Kaļvas foto