Aloja

V. Bārda Bulgārijā iepazīstināja pašvaldību līderus ar biznesa un investīciju iespējām Latvijā

20.oktobrī Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā notika ceturtā Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu un Ķīnas (“16 + 1 iniciatīva”) pašvaldību līderu sanāksme un ceturtā 16 + 1 pašvaldību vadītāju asociācijas darba sanāksme. Tajā piedalījās Latvijas pašvaldību un uzņēmēju delegācija, pārstāvot Alojas novadu, Jelgavu, Ventspili un Latvijas Pašvaldību savienību.

 

Latvijas delegācijas vārdā konferences dalībniekus uzrunāja Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda. Viņš klātesošos iepazīstināja ar biznesa un investīciju iespējām Latvijā, kā arī ar Alojas novada uzņēmēju pieredzi tirdzniecības kontaktu veidošanā ar Ķīnu. Arī Bulgārijas premjerministrs Boiko Borisovs uzsvēra, ka starpvalstu sadarbības veicināšanā pašvaldības un vietējie uzņēmēji ir viens no būtiskākajiem sadarbības pīlāriem un īstenotājiem.

 

Tikšanās pasākumos Centrāleiropas, Austrumeiropas un Ķīnas vietējo un reģionālo pašvaldību, pašvaldību asociāciju un uzņēmēju pārstāvji diskutēja par pašvaldību lomu un iespējām iniciatīvas “16 + 1” formātā, t.i., sadarbības attīstīšana starp Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm un Ķīnu. Tika pārrunāta sadarbība lauksaimniecības, rūpniecības, tūrisma un uzņēmējdarbības jomā.

 

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko

Foto no Latvijas delegācijas dalībnieku fotoarhīva