Aloja

Starptautiska konference Nozaru koplīgumu ietekme uz nozaru konkurētspējas paaugstināšanu: sociālo partneru organizāciju pieredze Eiropā

Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība šī gada 6. decembrī rīko starptautisku konferenci “Nozaru koplīgumu ietekme uz nozaru konkurētspējas paaugstināšanu: sociālo partneru organizāciju pieredze Eiropā”.

 

Norises vieta: Valsts administrācijas skola, Raiņa bulvāris 4, Rīga

rezervejiet-datumu-final-724x1024