Alojas administrācija

Leģendu nakts pasākumi Puikules muižā

Jau septīto gadu Latvijas Piļu un muižu asociācija rīko akciju Leģendu nakts, kura Puikules muižā notika ceturto gadu pēc kārtas. Vakara programmu atklāja Staiceles amatierteātris “Fabrika” ar izrādi “Rācenis”. Vakara gaitā bija iespējams aplūkot Aivas Grasbergas foto-mākslas izstādi. “100 cimdu pāri Latvijai”  izstādes tapšanā varēja pievienoties jebkurš interesents un atnest arī savu adīto cimdu pāri. Izstāde “Padomju gadu mantojums Vidzemē” ir tapusi sadarbojoties ar Alojas novada biedrības Jauniešu interešu klubu E.M.K.A. projektā Vakar VIŅI, šodien ES, rīt MĒS, ko atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds. Projekta ietvaros bija arī kulinārā mantojuma popularizēšana, tajā kopīgi vārījām muižkunga zupu. Ar katru gadu interesentiem cenšamies piedāvāt  aplūkot aizvien vairāk un vairāk muižas telpu, kurās iekārtotas dažādas izstādes un apskates objekti. Šogad īpašu uzmanību pievērsām muižas pagrabiem, kur bija iespēja paviesoties Modes ateljē “Laika griežos” ar tējnīcu un sirsnīgām sarunām, aplūkot grozu izstādi, kā arī ielūkoties Baltās Dāmas kambarī. Katram viesim bija iespēja darboties rodošajās darbnīcās un izgatavot latvisku piespraudi. Vērīgākie viesi pieņēma mūsu Leģendu nakts īpašo izaicinājumu, foto orientēšanos, muižā un tās pagrabos. Priecājamies, ka Puikules muižā interesanti bija ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī interesentiem no citiem novadiem visā Latvijā.

Vivita Vītiņa, Puikules kopienas centra “Puikules Muiža” vadītāja