Aloja

Suminot simtgades bērnus, ģimenes un darbīgus ļaudis, izskanējuši valsts svētku pasākumi

Pagājušajā nedēļas nogalē visā Latvijā svinēja, līksmoja un cildināja diženus ļaudis ciemos, pilsētās un novados. Ar īpašām svētku sajūtām dažādos pasākumos atzīmēja valsts 100. gadadienu. Arī pie mums, Alojas novadā, izskanēja sirsnīgi koncerti un aplausi tiem cilvēkiem, kurus valsts svētku reizē godināja īpaši.

 

Svētku koncertprogrammu 16. novembra vakarā atklāja puikulieši. Puikules tautas namā valsts simtgadei veltītajā svinīgajā sarīkojumā muzicēja radošā apvienība “Kelles” no Naukšēnu novada un latviskās dejas izdejoja vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ozoli”. Ik gadu Brīvzemnieku pagasta pārvalde pateicas pagasta ļaudīm un citiem atbalstītājiem par nopelniem izglītībā, uzņēmējdarbībā, ilggadēju darbu un citiem veikumiem. Simtajā valsts gadadienā apbalvoja skolotāju Ilonu Dārziņu (par ilggadēju darbu), deju kolektīvu “Ozoli” (par pagasta vārda popularizēšanu), Alvi Bondaru, Ivetu Briedi un Juri Bērziņu (par mecenātismu), Ingu Knoku (par uzņēmējdarbības attīstību), Baibu Mauriņu un Zitu Kalniņu (par sasniegumiem izglītībā), kā arī virkni pagasta ļaudis par nesavtīgu darbu pagasta labā – Līgu Velbergu, Mārtiņu Jirgensonu, Raimondu Loginu, Silvu Stumpi, Kristīni Freimani-Semjonovu, Sanitu Zeidmani, Inetu Vladimirovu, Eviju Jirgensoni un ansambli “Sonus”. Svētkos puikuliešus uzrunāja pagasta pārvaldes vadītāja Dace Tauriņa un novada domes izpilddirektors Ivars Ķiksis. Vakaru noslēdza ar svētku balli grupas “Merc” pavadībā.

 

17.novembrī Vilzēnu tautas namā svētku koncertā “Manas saknes manā zemē” uzstājās Vilzēnu tautas nama pašdarbības kolektīvi, Alojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi, Alojas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sānsolis”, dziedošo meiteņu trio “Laura, Lelde, Lāsma”. Sanākušos uzrunāja Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda, vēlot ikvienam atrast sevī ko īpašu, ko dot Latvijai un līdz ar to arī visai sabiedrībai. Viņš atgādināja, ka katrā ciemā, pilsētā un novadā mīt Latvijas sirds un, ka mēs katrs esam valstij vajadzīgi neatkarīgi no dzīves pārbaudījumiem.

Sirsnīgā gaisotnē arī braslavieši svētkos sacīja paldies saviem ļaudīm. Šī gada nominācijas bija citādas kā ierasts, un tādēļ tik īpašas. Braslavieši sumināja simtgades bērniņus – jaundzimušos, kuri pasaulē nākuši tieši 2018. gadā – Egiju Perdijaku, Amēliju Annu Rāceni, Esteri Pujāti, Salvi Neļķi, Regnāru Riņķi un Rodrigo Zariņu. Katra mazulīša ģimene saņēma pateicību un piemiņas velti. Tāpat īpašs gods tika izrādīts ģimenēm, kuras šogad reģistrējušas laulību – Lāsmai un Mārim Lilenblatiem, Diānai un Didzim Dubrām, Kitijai un Andrim Onofrijčukiem, tāpat Sintijai un Anatolijam Baluhto. Īpašu cieņu izrādīja ļaudīm, kuri cietuši no padomju laika represijām – Ņinai Grīnbergai, Rūtai Grīnbergai, Martai Timermanei un Aivaram Tauriņam. To, cik ļoti braslavieši lepojas ar savu zemi un zemes kopējiem, varēja sajust brīdī, kad pateicības saņēma pagasta zemnieki – Dainis Kreišmanis (z/s “Apsītes), Almants Perdijaks (z/s “Dzintari”), Uldis Melderis (z/s “Zvaigznes”), Alvars Neļķe (z/s “Avoti”), Normunds Šķepasts (z/s “Buķi”), Jānis Cukmacis (z/s “Tīrumbroči”). Sumināja arī Induli Vasenbergu un Mārtiņu Lapkovski par nesavtīgu un rūpīgu darbu Braslavas muižas parka sakopšanā, tāpat teica paldies Valdim Prikulim par ieguldījumu Braslavas pagasta vides veidošanā.

Kā jau svētkos pienākas, neiztika arī bez svētku tortes. To šogad brīnumgardo saldumu gatavoja braslaviete Rūta Onofrijčuka. Paldies, Rūta!

Savukārt vakara turpinājumā svētku ballē godināja XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku dalībniekus, organizatorus un šoferīšus. Ar muzikālu sveicienu priecēja Irmeju ģimene no Matīšiem, bet ballē muzicēja grupa “Ginc un Es”.

 

Ar svinīgu Latvijas karoga ienešanu, kopīgu valsts himnas dziedāšanu un domes priekšsēdētāja Valda Bārdas uzrunu sākās svētku koncerts Alojas kultūras namā. Svinīgā sarīkojuma ievaddaļu papildināja jauktā kora “Ale” uzstāšanās un kultūras nama vadītājas Inetas Laizānes dzejas lasījums.  Turpinājumā klausītāji baudīja SIA “Latvijas Koncerti” organizēto apvienības “Trio Angelicus” klasiskās mūzikas koncertu, kas apvienoja trīs tembrus – augstu sievietes balsi (Elīna Šimkus), flautas dzidro skanējumu (Sondra Lejmalniece) un arfas noslēpumaino valdzinājumu (Ieva Šablovska). Koncertprogrammā izskanēja latviešu autoru skaņdarbi. Noslēgumā klātesošie cienājās ar svētku torti.

Pēc koncerta pie piemiņas akmens Jūras ielā tapa no svecītēm veidota Saules zīme.

 

18. novembrī Staiceles kultūras namā Latvijas 100. gadadienas svinību koncertā klātesošos priecēja Staiceles kultūras nama kolektīvu uzstāšanās, Staiceles Mūzikas un mākslas skolas un Staiceles pamatskolas audzēkņu priekšnesumi. Staiceliešus uzrunāja Alojas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jurģis Rācenis. Staicelē tradicionāli šajos svētkos sveic vietējos iedzīvotājus un pilsētai tuvus ļaudis par nozīmīgu darbu izglītībā, kultūrā, sportā, uzņēmējdarbībā, par sabiedrisko aktivitāti un izcilu devumu Staiceles pilsētas un pagasta teritorijas attīstībā. Pateicību un naudas balvas saņēma Alise Tiltiņa (4. klases skolniece) par uzcītību mācībās, Staiceles vārda popularizēšanu pasaulē, uzvarot Valsts prezidenta Ziemassvētku kartītes dizaina konkursā. Pateicoties Alisei, Staiceles Mūzikas un mākslas skolas vārds ir izskanējis ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Pagājušajā mācību gadā saņēmusi atzinību no Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa. Marta Andersone (8. klases skolniece) par augstu pienākuma apziņu, skolas tēla popularizēšanu, aktīvu dalību Latvijas Mazpulku kustībā. Sandra Strauta (skolotāja) par augstu pedagoģisko kompetenci, mērķtiecību un profesionālu skolēnu sagatavošanu konkursiem, olimpiādēm, eksāmeniem ķīmijā un bioloģijā. Skolēni par skolotāju saka: “Šī skolotāja ir dārgums!”. Maija Andersone (skolotāja) par jaunradi un aktīvu darbu izglītības attīstībā Staicelē, Alojas novada popularizēšanu Latvijā un ārpus tās robežām ar lego robotikas pulciņu, uzvarot First Lego League Latvia konkursā, un pārstāvot Latviju Starptautiskajā First Lego League čempionātā Tallinā. Ruslans Andrejevs (Staiceles MMS audzēknis) par ļoti nopietnu, regulāru darbu un izciliem vietējā mēroga un starptautiskiem sasniegumiem jauno pianistu konkursos, par ieguldījumu Staiceles un Alojas novada kultūras dzīvē, popularizējot savu dzimto pilsētu, Mūzikas un mākslas skolu, novadu un Valsts popularitāti pasaulē. Radošs, talantīgs audzēknis, kurš aktīvi piedalās jauno pianistu rīkotajos konkursos ne tikai Latvijā, bet arī starptautiska mēroga konkursos, iegūstot godalgotas vietas un Grand Priz. Aira Rulle (Staiceles MMS skolotāja) par izcilu ieguldījumu un radošumu katra jaunā cilvēka personības veidošanā, izciliem sasniegumiem valsts un starptautiskajos konkursos, mūsu pilsētas popularizēšanu, augstu apziņu un aktīvu dalību pilsētas rīkotajos pasākumos. Pedagogs, kurš ar savu pašaizliedzīgo profesionālo darbu atrod, attīsta un pilnveido jaunos talantus, dodot lielu ieguldījumu Latvijas izglītībā un kultūrā. Māris Jaunzems (sabiedrības pārstāvis) saņēma pateicību par ilggadējo un ļoti vērtīgo ieguldījumu Staiceles pilsētas un novada kultūrvides veidošanā. Sagatavojis materiālus pilsētas pasākumu noformēšanai un izgatavojis koka dizaina priekšmetus Staiceles pilsētas labiekārtošanai. Bez atlīdzības veicis TIC, muzeja un Audēju namiņa telpu remontdarbus. Ņēmis aktīvu dalību kultūras un sporta aktivitātēs. Dana Jansone (bijusī dārzniece) pateicībā par nesavtīgu darbu, augsto pienākuma apziņu un nozīmīgo ieguldījumu Staiceles pilsētvides sakopšanā un sakārtošanā. Izveidots Saules dārzs brīvdabas laukumā, atjaunots pilsētas ģerbonis Ziedu stārķis, izveidojot to par ziedošu kompozīciju visas sezonas garumā. Ieguldīti personīgie materiāli veidojot ziedu objektus pilsētā. Kalniņa Ausma (direktora vietniece izglītības jomā) par cildināmu atsaucību, dzīvesziņām un radošumu visdažādāko pasākumu atbalstīšanā mūsu pilsētā un Alojas novadā. Pedagogs, kurš pateicoties savai profesionalitātei un talantam iemantojis sabiedrības un darba kolēģu uzticību un cieņu, vadot divu izglītības iestāžu pedagoģisko darbu. Anita Strokša (bibliotēkas vadītāja) par nozīmīgu ieguldījumu, veidojot kultūrvidi, veicinot lokālās novadpētniecības vērtību saglabāšanu un organizējot sociālās aktivitātes. Viņa ir ideju ģenerators, un viņas ieguldījums ir nodrošinājis ne tikai pozitīvu bibliotēkas tēlu vietējā sabiedrībā, bet arī veicinājis tās atpazīstamību aiz Alojas novada robežām. Svinībās īpaši sumināja Alojas novada TIC vadītāju Inesi Timermani, kura ir sabiedriski aktīva, piesaista finansējumu Staiceles kultūrvides dažādošanai, pilsētvides labiekārtošanai un atbalsta citas pašvaldības iestādes.

Svētku noslēgumā visi cienājās ar svētku torti un iededza svecītes valsts kontūrā ar mērķi Latviju darīt gaišāku.

 

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko

L.Lilenblates-Sipko, E.Bērziņa, I.Zareckas foto

[Not a valid template]