Aloja

Izsludina pretendentu pieteikšanos Alojas novada Staiceles kultūras nama vadītājs/a

Alojas novada dome,

reģistrācijas Nr.90000060032, izsludina amata vakanci

Staiceles kultūras nama vadītājs/a (uz noteiktu laiku, bruto alga 752 EUR/mēnesī)

 

Darba pienākumi:

 • Organizēt, vadīt kultūras nama darbu, veikt efektīvu finanšu vadību, atbildēt par budžeta plāna izpildi.
 • Izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju – līgumus, aktus, atskaites par iestādes darbu, darba pārskatus u.c.
 • Koordinēt ikdienas darbus tehniskajam personālam un veikt to kontroli.
 • Izstrādāt pasākumu māksliniecisko koncepciju, plānot, organizēt un vadīt kultūras un atpūtas pasākumus, organizēt sadarbību ar izpildītājiem Latvijā un ārzemēs, piedalīties ar kultūras jomu saistītos radošos projektos.
 • Nodrošināt rīkoto pasākumu saturisko līmeni, kā arī māksliniecisko noformējumu.
 • Veidot un nostiprināt Staiceles pilsētas un pagasta tradīcijas.
 • Koordinēt un kontrolēt kultūras nama mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbu. Sadarbojoties ar kolektīvu vadītājiem, saskaņot kolektīvu mēģinājumu grafikus un piedalīšanos kultūras nama rīkotajos pasākumos.
 • Veikt kultūras nama organizēto pasākumu reklamēšanu, nodrošinot to publicitāti.
 • Sadarboties ar citām Alojas novada iestādēm un NVO pasākumu organizēšanā.
 • Piesaistīt papildu investīcijas no valsts institūcijām, Eiropas Savienības, privātiem fondiem pasākumu organizēšanai.
 • Darbā ievērot kultūras centru darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasības

 

Prasības pretendentam:

 • Vidējā vai augstākā izglītība kultūras jomā vai pieredze kultūras darbā.
 • Zināšanas, pieredze un prasmes kultūras darba organizācijā, organizatora dotības, prasme uzstāties publikas priekšā.
 • Kultūras jomu reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana.
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas, svešvalodu zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī.
 • Iemaņas komunikācijā sociālos tīklos un darbā ar biroja tehniku.
 • Precizitāte, augsta atbildības sajūta un pašiniciatīva.
 • Prasme racionāli organizēt savu darbu.
 • Darba pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Alojas novada domē līdz 2018.gada 18.decembrim plkst.15:00, sūtot uz e-pastu dome@aloja.lv, pa pastu Alojas novada domei, Jūras iela 13, Aloja, LV-4064 vai personīgi, ar norādi “Pieteikums vakancei – Staiceles kultūras nama vadītājs/a”.

Tālrunis uzziņām +371 25646688

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti uz otro atlases kārtu – interviju!

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Datu pārzinis ir Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads.