Aloja

Projekta “Skolas soma” Valmieras teātra izrāde Ozolmuižā

2018. gada 13. decembrī projektā “Skolas soma” Alojas novada Ozolmuižas pamatskolā viesojās Valmieras drāmas teātra aktieri ar izrādi “Trīs sivēntiņi un vilks”.

Bērni aizrautīgi, ar lielu interesi, brīžiem caur smiekliem noskatījās izrādi, juzdami līdz siventiņiem. Izrādes laikā skanēja jautras dziesmas. Kādam likās interesanti, kā siventiņi būvēja māju. Pirmsskolas bērniem patika, ka vilks beigās gūst mācību.

1. klases skolēni pēc izrādes noskatīšanās zīmēja zīmējumus par redzēto.

Sākumskolas skolēniem ļoti patika izrāde, un  gūtie iespaidi tika pārrunāti klases stundā.

Sagatavoja: Anta Tobiass