Aloja

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde notiks 19. februārī Ungurpilī

Uzņēmēji laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 19.februārī plkst. 17:00, Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “Sala”

Darba kārtība:

  1. Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļa pārvēlēšana;
  2. Alojas novada pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvās padomes darba un  nolikuma apspriešana- Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre;
  3. Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas;
  4. Ziedošanas kārtība Alojas novadā- Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes loceklis Alvis Bondars;
  5. Alojas novada Uzņēmēju dienas un Vidzemes uzņēmēju dienas- Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre;
  6. Informācija par https://www.latvijaradits.lv/ – Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre;
  7. Citi jautājumi:
  8. Nākamās sēdes laiks un vieta.

Uzņēmēju padomes sēdi apmeklēt aicināti arī pārējie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi!

Kontaktpersona:Alojas novada komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre tel.25749131, e – pasts sabine.sture@aloja.lv