Aloja

LPS: aizņemšanās nosacījumu maiņa var apdraudēt šogad plānotos būvniecības darbus izglītības iestādēs

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) iebilst pret Finanšu ministrijas vēlmi jau 2019. gadā mainīt aizņemšanās nosacījumus pašvaldībām, paredzot aizņēmuma saņemšanai 25% pašvaldības budžeta līdzfinansējumu. Nosacījums par 25% pašvaldības budžeta līdzfinansējumu attiektos arī uz aizņēmumiem izglītības objektu būvniecībai vai remontam.

Šogad būvniecība un remontdarbiizglītības jomā ir plānoti lielākajā daļā pašvaldību, tai skaitā arī avārijas situāciju novēršanai izglītības iestādēs. Īpaši aktuāls izglītības infrastruktūras projektu jautājums ir virknē Pierīgas pašvaldību, kur pieaugošais iedzīvotāju skaits rada arvien lielāku pieprasījumu pēc bērnudārziem un skolām. Pierīgas pašvaldības šogad ir plānojušas gan jaunu bērnudārzu un skolu būvniecību, gan esošo paplašināšanu, taču prasība pēc līdzfinansējuma apdraud šo projektu realizāciju. Projektus neīstenojot, netiks risināts ne bērnudārzu rindu jautājums, ne pārpildīto skolu problēma.Lai izpildītu Finanšu ministrijas prasību aizņēmumiem skolu un bērnudārzu remontiem un celtniecībai nodrošināt līdzfinansējumu 25% apmērā, pašvaldību budžetos kopumā būtu jārod gandrīz 20 miljoni eiro.

“Investīcijas izglītības infrastruktūrā pašvaldības plāno vairākus gadus uz priekšu, tādēļ nav pieļaujama pēkšņa aizņemšanās noteikumu maiņa, kā rezultātā plānotie būvniecības darbi izglītības objektos var tikt kavēti vai pat apturēti. Pašvaldību 2019. gada budžeti jau ir pieņemti, un līdzekļi līdzfinansējuma nodrošinājumam tajos nav paredzēti. 2019. gadā pašvaldībām aizņēmumus izglītības infrastruktūras projektu īstenošanai jāsaņem bez pašvaldības budžeta līdzfinansējuma,” uzsver LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

LPS uzskata, ka prasība nodrošināt aizņēmumiem līdzfinansējumu nevar attiekties uz izglītības iestāžu un sociālo iestāžu investīciju projektiem, bet aizņēmumiem pārējo investīciju projektu īstenošanai pašvaldības budžeta līdzfinansējums nevar būt lielāks par 10% no kopējām projekta izmaksām. Līdzfinansējuma nosacījumu nav paredzēts attiecināt uz Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanu.

LPS turpinās sarunas par pašvaldību aizņemšanās iespējām 2019. gadā, kas ir viens no jautājumiem Ministru kabineta un LPS 2019. gada vienošanās un domstarpību protokolā.

Ministru kabineta un LPS 2019. gada vienošanās un domstarpību protokola projekta izskatīšana paplašinātajā Ministru kabineta komitejas sēdē notiks pirmdien, 4. martā, savukārt protokola projekta izskatīšana LPS Domes sēdē – 5. martā.

Plašāka informācija par LPS Domes sēdi: https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4551-lps-domes-sede.


Plašāka informācija:

Gints Kaminskis,

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

Tālrunis: +371 67220439

E-pasts: gints.kaminskis@lps.lv

www.lps.lv

Informāciju sagatavojusi:

Jana Bunkus,

Latvijas Pašvaldību savienības

Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Tālrunis: +371 67508530

Mobilais tālrunis: +371 29170955

E-pasts: Jana.Bunkus@lps.lv

www.lps.lv

Twitter: @lps_lv; @BRUXLps

Facebook: @PasvaldibuSavieniba