Alojas administrācija

Aicinām pieteikties neapbūvētu Alojas novada zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsolei līdz 2019. gada 25.martam

Aicinām pieteikties neapbūvētu Alojas novada zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsolei līdz 2019. gada 25.martam Alojas novada pašvaldībā. Izsoles sākuma cena 3,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, solis 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības. Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali (bez apbūves tiesībām):

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr. Kadastrālā vērtība
1. 66270040168 Jaunšķepasti, Alojas pagasts 4,2377 ha 4,2377 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme   3,4 ha 1 3133,87
2. 6637 007 0165 Šūpoles, Staiceles pagasts 2,2 ha 2,2 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme   2,2 ha 2 2266,00
3. 66440040194 Plikši, Braslavas pagasts 15,2 ha 15,2 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme   0,9 ha 3 882,59
4. 66440040083 Eglītes, Braslavas pagasts 12,38 ha 12,38 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme   2,55 ha 4 2626,56
5. 66440040130 Plikši, Braslavas pagasts 12,4 ha 12,3 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,1 ha – zeme zem ceļiem   2,3 ha 5 2351,56
6. 66440040097 Štākas, Braslavas pagasts 6,66 ha 4,96 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme0,3 ha – zeme zem ūdens 1,4 ha – zeme zem ēkām   3,3 ha 6 3051,42
7. 66440040170 Zeme pie Piģēniem, Braslavas pagasts 7,1 ha 7,1 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme   5,4 ha 7 5171,83

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi sakņu dārzu, personīgo palīgsaimniecību un lauksaimniecības vajadzībām:

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Iznomājamā platība
1. 6607 003 0081 Kalēju iela 15, Aloja 1,4 ha
2. 6607 001 0119 Baznīcas iela 13A, Aloja 0,38 ha
3. 6607 001 0113 Jūras iela 34A, Aloja 0,5169 ha
4. 6607 002 0010 Limbažu iela 10, Aloja 0,6458 ha
5. 6607 001 0277 Smilšu iela 5, Aloja 0,8 ha
6. 6627 003 0283 Stīparu dārzi, Alojas pagasts 0,45 ha (0,05 x9)
7. 6627 004 0096 Cepurnieki, Alojas pagasts 0,8122 ha
8. 6617 001 0088 Rīgaļu zeme, Staicele 1,15 ha
9. 6648 006 0053 Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagasts 0,2 ha

vērsties Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā.

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Pielikums Nr.5

Plikši, Braslavas pagasts, kadastra apzīmējums 66440040130

Platība 1,5 ha

platība 0,2 ha

Platība 0,5 ha

Platība 0,1 ha