Aloja

Satiksmes organizācija pie Alojas Ausekļa vidusskolas sporta halles 16. martā

16. martā Alojas novada Uzņēmēju dienā 2019 būs ierobežota transporta novietošana Alojas Ausekļa vidusskolas teritorijā.

Apmeklētāji automašīnas varēs novietot Kalēju ielā visā tās garumā, Kluba ielā 8, Alojas autoostas laukumā Valmieras ielā 4.

Izstādes-tirdziņa dalībnieki, stenda iekārtošanas nolūkos, varēs iebraukt un izbraukt Alojas Ausekļa vidusskolas teritorijā 15. martā no plkst. 13 līdz plkst.20 un 16. martā no plkst.7.00 līdz 9.30. Pārējā laikā automašīnu atstāšana iepriekšminētajā teritorijā nebūs atļauta.

No 14. janvāra, uz skolas būvniecības laiku, slēgta iebraukšanu Alojas Ausekļa vidusskolas teritorijā (posms Ausekļa iela 1 – Kalēju ielas krustojums).

Ceļa zīmes saskaņotas ar AS “Latvijas Valsts ceļi” Limbažu nodaļu.