Alojas administrācija

Alojas novada tēla popularizētājs 2019 – ZS Krogdambji

Alojas novada Uzņēmēju dienas 2019 ietvaros tika organizēta Alojas novada Uzņēmēju gada balva 2019, kurā uzņēmumi varēja pretendēt desmit dažādās nominācijās. ZS Krogdambji ieguva nomināciju Alojas novada tēla popularizētājs 2019.