Aloja

Gada mājražotājs 2019 – BS Lielkalni

Alojas novada Uzņēmēju dienas 2019 ietvaros tika organizēta Alojas novada Uzņēmēju gada balva 2019, kurā uzņēmumi varēja pretendēt desmit dažādās nominācijās. BS Lielkalni ieguva nomināciju Gada mājražotājs 2019.