Alojas administrācija

Starpteritoriālajā sadarbības projektā tapis fotoalbums un brošūra par upi Salacu

23. martā Puikules tautas namā ar mazām svinībām noslēdzās gadu ilgušais biedrības “Vidzemes lauku partnerība “Brasla”” administrētais projekts “”Salaca, Latvijas pērle, no Burtnieka līdz jūrai”, kas tika īstenots kopā ar kaimiņu partnerībām “Jūrkante” un “No Salacas līdz jūrai”.

Projekta mērķis bija rosināt zināšanu un pieredzes apmaiņu starp pieredzējušajiem fotomāksliniekiem un iesācējiem. Gada laikā notika vairākas lekcijas, kurās pieredzē dalījās pieredzējuši fotomākslinieki, notika foto apmācību plenēri, tika veidotas Salacas upes baseina fotodarbu ceļojošas izstādes “Četri gadalaiki”.

Projekta laikā tapušās fotogrāfijas apkopotas vērienīgā fotoalbumā “Salaca, Latvijas pērle, no Burtnieka līdz jūrai”. Tajā iekļautas arī fotogrāfijas, kurā redzama ne tikai upe Salaca, bet tādas mūspuses vietas kā Staicele, Unpurpils, Aloja, Rozēni, Vīķi un citas. Kopumā grāmatā publicētas vairāk nekā 160 fotogrāfijas. Aktīvu dalību projektā ņēma Staiceles fotobiedrība “Laiks”, ko pierāda arī milzīgais publicēto fotogrāfiju skaits.

Līdztekus fotogrāmatas tapšanai, izdota arī neliela brošūra, kas domāta laivotājiem, kuri grasās doties tūrisma braucienā pa upi Salacu. Brošūra veidota no materiāla, kas neļauj tai samirkt, un tajā iekļauta ūdenstūristiem nepieciešamā informācija par apmešanās un atpūtas vietām, apskates objektiem no Burtnieku ezera līdz pat Salacgrīvai. Brošūras būs pieejams Alojas, Mazsalacas, Salacgrīvas un Burtnieku novada tūrisma centros un punktos.

Fotogrāmatas ievadvārdus veidojusi novadniece Inga Jēruma. Tā iespiesta un iesieta tipogrāfijā “Andimar-J”.

Pasākuma laikā biedrības “Vidzemes lauku partnerība “Brasla” izpilddirektore Līga Kārkliņa atskatījās uz projektā notikušajām aktivitātēm, atziņās dalījās projekta dalībnieki, skanēja aplausi, tika teikts paldies un gaisā virmoja priecīga un labi padarīta darba sajūta. Noslēgumā arī katrs fotogrāmatas līdzautors saņēma pateicību par dalību projektā un vienu grāmatas eksemplāru.

Sagatavojusi Liāna Lilenblate-Sipko