Alojas administrācija

Izsaki viedokli par Alojas novada kapsētu digitalizāciju!(papildināts ar aptaujas rezultātiem)

Lūgums iedzīvotājiem  aizpildīt aptaujas anketu par Alojas un Staiceles pilsētu kapsētu digitalizāciju, kā arī rosināt citas iniciatīvas.

Aptauja ir anonīma un aizņems nepilnu minūti laika.

Anketa pieejama tikai elektroniskā formātā, tāpēc lūgums tiem, kuri prot rīkoties ar datoru, palīdzēt aizpildīt anketu arī par saviem tuviniekiem.

Aptaujas ilgums: līdz 1. aprīlim (ieskaitot) vai ātrāk, ja tiks sasniegts 300 anketu skaits.

Anketu apkopojums būs piejams Alojas novada mājas lapā www.aloja.lv .

Anketa tiešsaistē pieejama šeit: www.visidati.lv/aptauja/1441587426/

PAR ALOJAS UN STAICELES KAPSĒTU DIGITALIZĀCIJAS PROJEKTU

Lai sakārtotu kapsētu dokumentāciju un apglabāto personu uzskaiti, Alojas novada pašvaldība gatavo projekta pieteikumu par savā īpašumā esošo kapsētu digitalizāciju Vidzemes lauku partnerības „Brasla” izsludinātajā sabiedriskā labuma LEADER projektu konkursa VII kārtas 4. rīcībā  “Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana”.  

Projektu finansē ES ar atbalsta intensitāti līdz 90 %. Provizoriskās izmaksas ap 10 000 eiro.

Projekta ietvaros Alojas un Staiceles kapsētās tiks veikti digitālie uzmērījumi, kapu kopu uzskaite, reģistrēšana un foto fiksācija, izveidojot datu bāzi. Datu bāze būs pašvaldības īpašums un  digitalizācijas ietvaros tiks iekļauta arī  darbinieku apmācība, kuri papildinās sistēmu ar jaunajiem datiem.

Pie katras kapsētas plānots uzstādīt stendu ar kapu izvietojuma plānu.

Projekta īstenošanas rezultātā iedzīvotājiem būs atvieglota informācijas ieguve par brīvajām apbedījuma vietām, kā arī tiks sniegta iespēja apzināt savu senču atdusas vietas. Kapsētu digitalizācija ir veids kā saglabāt nākamajām paaudzēm ne tikai informāciju par apbedījumiem, bet arī šīs ziņas kā unikālu vēsturisko mantojumu mūsdienīgā formātā.

Projekta ietvaros izveidoto esošo kapsētu datu shēmu plānots publicēt interneta vietnē “cemety.lv”.

      Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Vairāk informācijas par “Braslas” projektiem šeit.

Sagatavoja projektu vadītāja Jana Mošura
E-pasts ierosinājumiem un  saziņai jana.mosura@aloja.lv