Alojas administrācija

Dziedošo bērnu koncerts-konkurss “Pīlēns 2019” Alojas PII “Auseklītis”

Pavasarīgajā joku dienā, 1.aprīlī, Alojas PII “Auseklītis” 26 bērni – dziedātāji  pieskandināja Vilzēnu filiāles zāli ar skanīgām dziesmām.  Katrs dalībnieks dziedāja vienu dziesmiņu, kuru izvēlējas un iemācījās kopā ar dziedāšanas skolotāju L. Aumeisteri.  Uzstāties publikas priekšā nav nemaz tik viegli, tāpēc Pepija iedrošināja dziedātājus kāpt uz skatuves un nodziedāt savu dziesmu.

Katrs no dalībniekiem saņēma īpašu titulu un balvā lietussargu, par kuriem parūpējās pasākuma sponsori. Dziedošākie dalībnieki saņēma ceļazīmi dziedāt Lieldienu koncertos. Balvu saņēma arī skatītāju izvēlētais dziedošais “pīlēns”. Savu simpātijas balvu pasniedza mūsu pasākuma atbalstītāja Inga Mauriņa Kaļva.

PALDIES visiem mūsu pasākuma atbalstītājiem!

Sagatavoja PII “Auseklītis” darbinieki