Aloja

Kolektīvi “Resgaļi” un “Sānsolis” deju skatē ieguvuši I pakāpes diplomus

Alojas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Resgaļi” un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sānsolis” 6.aprīlī piedalījās Limbažu deju apriņķa skatē Limbažu kultūras namā.

Abi kolektīvu sniegums tika atzinīgi novērtēts ar I pakāpes diplomu.

Kolektīvu vadītājam Ričardam Jerānam un koncertmeistaram Edvardam Kaļvam šī ir pirmā sezona Alojas kultūras namā.

Paldies dejotājiem, viņu ģimenēm un visiem, kas atbalstīja kolektīvus!