Alojas administrācija

PII “Auseklītis” mazie dziedātāji Dikļos

18.aprīlī Aloja pilsētas PII “Auseklītis” mazie dziedātāji kopā ar mūzikas skolotāju L. Aumeisteri devās uz Dikļu kultūras namu, lai iepriecinātu ar savu dziedāt prasmi arī cita novada iedzīvotājus. Ļoti priecājamies par uzaicinājumu!