Aloja

Talkošanas vietas Alojas novadā

Aicinām Jūs visus piedalīties Lielajā talkā, kas notiks 27. aprīlī!

Alojas novadā talkos visas pārvaldēs, varēsiet izvēlēties, kur ērtāk un labāk.

Alojas pilsētā un pagastā:

-Iniciatīvu parks, Rīgas ielā 2, Alojā, Alojas novadā, LV-4064 (atkritumi tiks sašķiroti un nodoti ZAAO pieņemšanas punktā Alojā)

-Marijas parks, Jūras ielā 44, Alojā, LV-4064 (atkritumi tiks sašķiroti un nodoti ZAAO pieņemšanas punktā Alojā)

– PII Auseklītis teritorija, Parka iela 13, Alojā, LV-4064 (atkritumi tiks sašķiroti un nodoti ZAAO pieņemšanas punktā Alojā)

– Baznīcas iela 1A, labiekārtos teritoriju, sēs zāli.

Ungurpils- b/ba “Ungurpils ezera saimnieks” sakops Ungurpils parku.

Braslavas pagasta pārvaldē:

– sakops Braslavas muižas parku (atkritumi tiks nodoti ZAAO laukumā, Alojā)

Brīvzemnieku pagasta pārvaldē:

– sakops Puikules un Ozolmuižas muižas parkus (atkritumi tiks sašķiroti un nodoti ZAAO pieņemšanas punktā Alojā)

– sakops Puikules muižas teritoriju (atkritumi, tiks nodoti ZAAO laukumā Alojā)

Staiceles pilsētā un pagastā:

-tiks vākti atkritumi gar Salacas upes ieleju un sakopts pilsētas parks. (sašķirotie atkritumi tiks savākti Sporta iela 8, Staicele)

Par talkas atkritumu savākšanu un transportēšanu ir noslēgts līgums ar ZAAO.

Par atbildīgajiem, katrā pagastā, iecelti pārvalžu vadītāji, kas atbildēs savākto atkritumu korektu šķirošanu.

Informāciju sagatavoja Zanda Aderniece, Lielās talkas koordinatore