Aloja

Vēl tikai šodien!Aicinām uzņēmumus pieteikt vakantās darba vietas

2019. gadā tiks īstenots projekts “Jauniešu karjeras izvēles un amata prasmju apguve”. Šogad projektā plānots nodarbināt 6 jauniešus uz nepilnu darba laiku.

Uzņēmumi vakanto darba vietu/-as piesaka no 29. aprīļa līdz 10.maijam, aizpildot nolikuma 1.pielikumu un iesniedz Alojas novada domē (Jūras iela 13, Aloja, LV-4064) vai elektroniski dome@aloja.lv, ar norādi “Jauniešu karjeras izvēles amata prasmju apguves projekts”.