Aloja

Lielās DEJU talkas fotomirkļi

Alojas 570.jubilejas gadā uz “Lielo DEJU talku” aicinājām bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvus. Latviešu tautas dejas Alojā dejojuši izsenis, tāpēc tradīcija ir stipra un sena. Par to liecina fakts, ka etnogrāfiskā “Līkumu deja”, ar visiem mums zināmo tekstu Es mācēju danci vest, pierakstīta 1935.gadā Alojas pagastā.

Talka izdevās varen’ liela – 250 dejotāji izdejoja 32 dejas! Bija ko nopūlēties arī skatītājiem, vairāk kā divas stundas palīdzot dejotājiem ar skaļu un sirsnīgu atbalstu.

Talkas uzsācēju gods tika uzticēts Alojas novada bērnu un skolēnu deju kolektīviem: Staiceles kultūras nama bērnu deju kolektīviem “STAZELĪTE” un “STAZELE” (vadītāja Inga Konrāde, koncertmeistare Gundega Krogzeme), Vilzēnu tautas nama bērnu deju kolektīvam “LIEPZIEDIŅI” un Alojas kultūras nama bērnu deju kolektīvam “DZĪPARIŅŠ” (vadītāja Liana Ozoliņa, koncertmeistars Ivars Ozoliņš), Alojas Ausekļa vidusskolas deju kolektīvam “RESGALĪŠI” (vadītāja Maija Drozda, koncertmeistare Maruta Gaugere), Alojas kultūras nama 7.-9.klašu deju kolektīvam “AVOTIŅŠ” (vadītājs Ričards Jerāns, koncertmeistare Anita Roļskija).

Viņi dalījās dejotpriekā un parādīja, ko iemācījušies šajā mācību gadā.

Īpaši jāuzteic Alojas Ausekļa vidusskolas deju kolektīvs “Resgalīši” un Alojas kultūras nama deju kolektīvs “Avotiņš”, kuri sekmīgi piedalījās XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku repertuāra apguves skatē, tā tuvinot iespēju nākamvasar svētkos pārstāvēt Alojas novadu.

Koncerta 2.daļā talkā iesaistījās jauniešu deju kolektīvi: Rīgas BJC “Kurzeme” TDK “KURZEMĪTE” (vadītāja Lelde Krēsliņa), Jaunolaines kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “KALĒJS” (vadītājs Mārcis Zeibots), Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” jauniešu deju kolektīvs “PAVEDIENS” (vadītāja Ieva Sīle), Salaspils kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “AUSTRIŅŠ” (vadītājs Mārtiņš Pēdājs), Mazsalacas novada kultūras centra jauniešu deju kopa “MAGONE” (vadītāja Aija Vidovska), Varakļānu vidusskolas jauniešu deju kolektīvs “AUSMEŅA” (vadītāja Ilona Balode), Rīgas Latviešu biedrības Tautas deju ansamblis “VIJA” (vadītājs Edgars Siliņš), Alojas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “RESGAĻI” (vadītājs Ričards Jerāns).

Paldies dejotājiem, kolektīvu vadītājiem un koncertmeistariem par aizrautīgo dejošanu, lielisko atmosfēru koncertā un pozitīvajām emocijām, ko dāvājāt skatītājiem!

Par veiksmīgu sadarbību, organizējot “Lielo deju talku”, PALDIES komandai:

Rūdim Bīviņam un Zandai Bīviņai par koncerta vadīšanu, Andai Bondarei un Vēsmai Ozolai par noformējumu, Mārtiņam Daugulim par fotokolāžu veidošanu, Jānim Virsim par skaņošanu un gaismošanu, Alojas Ausekļa vidusskolas darbiniekiem par viesmīlību, Ingai Neimanei par afišas veidošanu un koncerta fotografēšanu, brīvprātīgajiem palīgiem Martai Čukurei un Janai Annai Lapšinai, SIA “Aloja -Agro” par kolektīviem dāvātajiem sēklas kartupeļiem, SIA “Mieriņš” par putras vārīšanu, SIA “Alojas Novada saimniekserviss” par sporta halles tehnisko iekārtošanu.

Paldies skatītājiem un gaidīsim jūs arī nākamajos deju koncertos!

Sagatavojusi Ineta Laizāne, Ingas Neimanes foto