Alojas administrācija

Aicina jauniešus pieteikties darbam vasarā

Šogad Alojas novada dome ir atbalstījusi projektu “Jauniešu karjeras izvēle un amata prasmju apguve” ar 6 nepilna darba laika darba vietām. Algu apmērs ir atbilstošs valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā. Algu nosaka proporcionāli nostrādātajām darba laikam attiecībā pret minimālo mēneša darba algu. Algas tiks pilnībā finansētas no Alojas novada domes, izņemot darba devēja sociālo nodokli, ko jāsedz pašam darba devējam.

Projektā var pieteikties Alojas novada jaunieši, kuri ir vismaz 6 mēnešu deklarējuši savu dzīves vietu Alojas novadā un ir vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Lai jaunietis pieteiktu dalību projektā ir nepieciešams pilnībā aizpildīt nolikuma “Jauniešu karjeras izvēle un amata prasmju apguve” 2.pielikumu, izveidot CV un motivācijas vēstuli izmantojot www.europass.lv vienoto formu, papildus var iesniegt izglītības vai kultūras iestāžu, jauniešu centru, nevalstisko organizāciju, uzņēmumu un citas rekomendācijas. Pieteikumus jāiesniedz Alojas novada domē (Jūras ielā 13, Alojā) vai elektroniski dome@aloja.lv ar norādi “Jauniešu karjeras izvēles un amata prasmju apguves projekts”. Pieteikumus var iesniegt līdz 31.maijam. Rezultāti pretendentiem tiks paziņoti līdz 14.jūnijam.

VAKANCES

IESAIŅOTĀJS (SIA“ALOJA-STARKELSEN”)

Vakanču skaits: 4

Darba laiks: nepilns darba laiks

Darba vakances periods: 01.07.-31.07.2019.

Darba pienākumi:

 1. Ierasties darba vietā spectērpā un pirms darba uzsākšanas vizuāli pārbaudīt savu darba vietu.
 2. Veikt nemehanizētu produkcijas iesaiņošanu un iepakošanu.
 3. Veikt mehanizētu etiķešu līmēšanu uz produkcijas.
 4. Izpilda ražošanas direktora palīga/ražošanas direktora uzdotos uzdevumus.
 5. Beidzot darbu jāsakopj savu darba vietu, jāiznes atkritumus, jānomazgā netīros traukus.
 6. 1x nedēļā sanitārajā dienā veic fasēšanas cehu darba vietu uzkopšanu, saskaņā ar spēkā esošo sanitāro programmu, ar kuru iepazīstina tiešais darba vadītājs.
 7. Darba laikā lietot individuālos aizsardzības līdzekļus, ievēro darba drošības un ugunsdrošības noteikumus saskaņā ar uzņēmumā spēkā esošajām darba drošības instrukcijām.
 8. Paziņo ražošanas direktoram par padarīto un darba beigšanu un saņem nākošās dienas uzdevumu.
 9. Pārzin un darbus veic atbilstoši ES direktīvu, regulu, LR likumdošanas, MK noteikumu, normatīvo aktu un uzņēmuma iekšējām normatīvajām prasībām, ar kurām iepazīstina ražošanas direktora palīgs/ ražošanas direktors.

Prasības pretendentam: Ģimenes ārsta apliecinājums par atļauju strādāt pārtikas uzņēmumā.

VIESMĪLIS (SIA“MIERIŅŠ”)

Vakanču skaits: 1

Darba laiks: nepilns darba laiks

Darba vakances periods: 01.07.-31.07.2019.

Darba pienākumi:

 1. Plānot, organizēt un veikt kvalitatīvus viesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus atbilstoši viesu un uzņēmuma interesēm.
 2. Apkalpot viesus, ievērojot to vēlmes un apkalpošanas procesus; klāt galdus ikdienā un svētku gadījumos.
 3. Pasniegt ēdienus un dzērienus.
 4. Konsultēt par pārtikas un dzērienu izvēli.
 5. Kopt aprīkojumu.
 6. Orientēties noliktavu saimniecībā.
 7. Izsniegt rēķinus un pieņemt samaksu.
 8. Veikt uzkopšanas darbus.

Prasības pretendentam: Ģimenes ārsta apliecinājums par atļauju strādāt pārtikas uzņēmumā.

PAVĀRA PALĪGS (SIA“MIERIŅŠ”)

Vakanču skaits: 1

Darba laiks: nepilns darba laiks

Darba vakances periods: 01.08.-31.08.2019.

Darba pienākumi:

 1. Novērtēt pārtikas produktu kvalitāti un veikt to pirmapstrādi.
 2. Gatavot un noformēt ēdienus, tai skaitā ievērot ēdienu porciju lieluma, noformēšanas un pasniegšanas noteikumus.
 3. Plānot un koordinēt virtuves darbu vai veikt uzdevumus citu speciālistu uzraudzībā.
 4. Gatavot un pasniegt vienkāršus ēdienus un dzērienus plānot un organizēt viesu apkalpošanu banketos.

Prasības pretendentam: Ģimenes ārsta apliecinājums par atļauju strādāt pārtikas uzņēmumā.