Aloja

Alojas mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi koncertos aprūpes namā “Urgas” un pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis”

Alojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi ik gadu koncertē aprūpes namā  “Urgas” un pirmsskolas izglītības iestādē  “Auseklītis”. Arī šogad mācību gada noslēgumā devāmies ciemos. Mūzika skanēja saksofona, flautas, trompetes un eifonija spēles  priekšnesumos, klavieru, kokles un ģitāras skaņās, ansambļu un kora grupas priekšnesumos.

Visjaunākie un visvecākie Alojas novada iedzīvotāji ir uzmanīgi un sirsnīgi klausītāji. Paldies Jums, ka esam tik ļoti gaidīti! Paldies par ziediem un saldajām dāvanām!