Alojas administrācija

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde notiks 27.jūnijā SIA “Draugu dārzs”

Uzņēmēji laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 27. jūnijā plkst. 16:00, Okera cehs, Staiceles pag., Alojas nov. LV-4043 (SIA “Draugu dārzs”)

Darba kārtība:

  1. Ūdens un kanalizācijas maksas tarifu izmaiņas Alojas novadā- SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” vadītājs Pēteris Bojārs
  2. Saistošo noteikumu “Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības nodevu un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Alojas novadā” iespējamie grozījumi- Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre;
  3. “Alojas novada uzņēmēju diena” nolikuma iespējamo izmaiņu apspriešana- Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre;
  4. Ziedošanas kārtība Alojas novadā- Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes loceklis Alvis Bondars;
  5.  “Alojas novadā Labi darīts!” logo integrēšana portālā https://www.latvijaradits.lv/ – Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre;
  6. “Alojas novada prezentācijas materiālu piedāvājuma ideju konkurss”-Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre;
  7. Citi jautājumi: nākamās sēdes laiks un vieta.

Uzņēmēju padomes sēdi apmeklēt aicināti arī pārējie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi!

Kontaktpersona: Alojas novada komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre tel.25749131, e – pasts sabine.sture@aloja.lv