Alojas administrācija

Biedrība lūdz atbalstīt ieceri par tautastērpu un salokāmo krēslu iegādi

Kopš 2014. gada Alojas Ausekļa  vidusskolai ir izveidojusies lieliska sadarbība ar biedrību “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai”, kas ne tikai finansiāli, bet arī morāli atbalstījusi dažādas ieceres un īstenojusi skolai nozīmīgus projektus.

Nākamajā mācību gadā izglītības iestādē turpinās darboties interešu izglītības pulciņš – 3.-6. klašu deju kolektīvs “Resgalīši”, kas šogad no deju skates pārvedis pirmās pakāpes diplomu. Lai turpmāk dažādās skatēs, konkursos un arī gaidāmajos Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos godam pārstāvētu Alojas novadu un Alojas Ausekļa vidusskolu, deju kolektīvam nepieciešami jauni tautas tērpi. Aprēķināts, ka to pašūšanai nepieciešami 2 260 eiro.

Tāpat Alojas Ausekļa vidusskolas sporta halles zālē arvien biežāk tiek rīkoti dažādi skolas un arī novada mēroga pasākumi, kuros pulcējas vairāki simti apmeklētāju. Lai visiem varētu nodrošināt ērtu pasākuma norisi, Biedrība, sadarbībā ar Alojas Ausekļa vidusskolu, vēlas iegādāties 400 salokāmos plastmasas krēslus, kas izmaksā 11 200 eiro.

Lai abas šīs ieceres īstenotu, biedrība “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai” lūdz ikvienu, savu iespēju robežās, finansiāli atbalstīt biedrību šo mērķu īstenošanā.

Rekvizīti:

Biedrība “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai”

Konta nr. LV35UNLA0050022081592

Sīkāka informācija: Biedrības valdes priekšsēdētāja Ineta Miezīte, t. 29364737