Aloja

Ozolmuižas pamatskola aicina vecākus pieteikt skolēnus mācību programmās

Ozolmuižas pamatskola aicina vecākus pieteikt skolēnus mācību programmās:

vispārējā pamatizglītības programmā, programmas kods 21011111

vispārējā pamatizglītības programmā ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 21011561

speciālā pamatizglītības programma ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 21011581

Klātienē interesēties katru darba dienu no plkst. 9.00 – 13.00.

Informācija pa tālruni: 26513740 (direktore J.Circene)

1.klases vecāku  un  bērnu tikšanās  ar skolas administrāciju un skolotāju Sandru Ingunu Nāzari  notiks 2019. gada 20. augustā plkst. 18.00

Ozolmuižas pamatskolas pirmsskolas grupiņa  uzņem  no 1,5 gadu vecuma.

Klātienē interesēties katru darba dienu no plkst. 9.00 – 13.00.

Informācija pa tālruni: 26513740 (direktore J.Circene)