Alojas administrācija

Alojas Ausekļa vidusskolas Erasmus + projekta 3. transnacionālā vizīte

Skolotāji no partnerskolām Rakverē Igaunijā, Patrā Grieķijā, Kremonā Itālijā brauca ar mērķi gatavoties finanšu un satura gala atskaišu iesniegšanai. Vispirms ar anketu palīdzību tika analizēts projekts 2 gadu garumā, pārrunāti rezultāti un ietekme. Tad sekoja darbs pie finanšu un satura atskaites, tomēr lielākā daļa darba vēl katrai skolai veicama rudenī. 16. – 20.jūlijā Alojas Ausekļa vidusskola uzņēma 3. – noslēdzošo  Erasmus+ projekta “Cultivating Languages and Youth Entrepreneurs” transnacionālo projekta vizīti.

Pēc darba skolotāji apmeklēja Rundāles pili, kā arī pirms lidojuma mājup paguva apskatīt Vecrīgu, “stūra māju” un Alberta ielu ar jūgendstila arhitektūru.

ES 100% apmērā piešķīrusi 33065,00 euro finansējumu projekta īstenošanai.

Informāciju sagatavoja: Vineta Tiltiņa

projekta koordinatore

Alojas Ausekļa vidusskolā