Aloja

Par Latvijas Pašvaldību Savienības Ārkārtas Domes sēdes sasaukšanu

19 pašvaldību domju vadītāji (Alojas, Amatas, Beverīnas, Burtnieku, Cesvaines, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Lubānas, Mazsalacas, Naukšēnu, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu Raunas, Rūjienas, Smiltenes, Salacgrīvas, Strenču, Vecpiebalgas)  lūdz Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdim Gintam Kaminskim  iespējami īsā laikā sasaukt   Latvijas Pašvaldību savienības  ārkārtas slēgto domes sēdi ( priekšlikums š.g. 16. septembris, plkst. 11.00).

Ārkārtas sēdes jautājumi:

  1. Par nesagatavotas, nepārvaldītas Administratīvi teritoriālās reformas (ATR), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) piedāvātajā redakcijā, virzības apturēšanu.
  2. Par VARAM ekspertu izstrādāto pētījumu “Pašvaldības “x” profils “Apvienotais “X” novads” u.c. virzīšanu Valsts kontroles izvērtējumam (pētījumu lietderības, pētījumos iekļauto datu patiesuma un tiem izlietoto finanšu līdzekļu atbilstības racionālas finanšu līdzekļu efektivitātes kritērijiem izvērtējums).
  3. Par pieprasījumu VARAM pārtraukt klaji nepatiesās ATR politiskās reklāmas un iedzīvotāju maldināšanas aktivitātes.

Informāciju sagatavojuši:

Evija Nagle, Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietniece

Mob. tālr.: (+371) 26141003 | E-pasts: evija.nagle@kocenunovads.lv

Papildu informācija:

Gints Kukainis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža vietnieks  no novadiem  Mob. tālr. (+371) 26136763 |  E-pasts: gints.kukainis@smiltene.lv

Vitauts Staņa, Mob. tālr. (+371) 26427715