Aloja

Alojas novada sporta skolas audzēkņi pieņemšanā pie domes priekšsēdētāja

Šogad 11 Alojas novada sporta skolas audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības programmas Futbols (20V813001) apguvi. Apliecību saņemšanai futbolisti un viņu treneri tika aicināti uz pieņemšanu pie domes priekšsēdētāja.

Vakar, 11.septembrī, sportistiem, novērtējot jau viņu sasniegto,  veiksmi turpmākajās sportiskajās gaitās vēlēja domes priekšsēdētājs Valdis Bārda un Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Ilze Kapmale, kura pašlaik pilda arī sporta skolas direktora pienākumus. Paldies  tika teikts treneriem Jānim Jaunzemam un Aigaram Ragainim. Paldies par ieguldījumu šo jauniešu sportiskajos sasniegumos jāsaka arī Jānim Valaņinam un Imantam Dalkam, kuri kādreiz bijuši šo audzēkņu treneri.

Katrs futbolists reizē ar apliecību saņēma arī simbolisku dāvaniņu no pašvaldības – pildspalvu ar novada logo, kā piederības zīmi novadam, un šokolādi sportiskajai enerģijai turpmāk.

Tagad šiem 11 lieliskajiem jauniešiem ir iespēja turpināt trenēties un apgūt jau nākamā līmeņa profesionālās ievirzes izglītības programmu Futbols (30V813001).

Informāciju sagatavoja:

Ilze Kapmale

Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja

Foto: Regīna Grosa