Aloja

Alojas novada Jauniešu dome Limbažu jauniešu dienā RAMPA 2019


Saskaņā ar Jaunatnes likuma 5.  panta ceturto daļu, ja pašvaldībā darbu ar jaunatni nodrošina jaunatnes lietu speciālists, viņš ir apmācāms Ministru kabineta noteikumu Nr. 1047 “Jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtība” noteiktajā kārtībā. 

Tā arī Alojas novada jaunatnes lietu speciāliste Monta Meldere uzsāka mācības šī gada pavasarī, kur iepazinās ar vairāk kā divdesmit ar jaunatni saistītiem cilvēkiem. Viens no šiem cilvēkiem bija Limbažu novada Jaunatnes lietu speciāliste Marta Dundure, kura jau aprīlī aicināja sadarboties un mūsu novada jauniešiem piedalīties Limbažu jauniešu centra organizētajā jauniešu dienā Rampa. Pēc apspriedes ar jauniešiem, pieņēmām lēmumu organizēt dvieļbola sacensības. Četri no mums strādāja kā brīvprātīgie, pārējie piecpadsmit izbaudīja sarūpēto piedāvājumu. Tā kā atsaucība nebija pārāk liela un no malas pieteicās vien trīs komandas, kuras gribēja pārbaudīt savu varēšanu dvieļbolā, nolēmām, ka varam paši izveidot divas komandas no esošajiem jauniešiem.

Pēc interesantas vairāku stundu sacenšanās, Alojas novada jauniešu domes komanda “Resnīšu cerība” ieguva pirmo vietu un katrs jaunietis saņēma Siguldas Adventures dāvanu karti 20 eiro vērtībā, kura ir derīga 100 gadus, bet otra mūsu komanda “Ziepju opera” ieguva godpilno trešo vietu.

Tāpat mūsu jaunieši piedalījās arī sarūpētajā loterijā, kurā no 17 balvām, 3 devās uz Alojas novadu.

Jaunieši priecājās par iespēju piedalīties un saka paldies Limbažu jauniešu centram par uzaicinājumu sadarboties un lielisko pasākumu! Ceram uz sadarbību arī turpmāk!

Jaunatnes lietu speciāliste
Monta Meldere

Foto: Pēteris Alksnis

Foto: Guntis Apse

Foto: Kristers Vaivods