Aloja

Aizvadīta LPS Domes ārkārtas sēde

16. septembrī notika LPS Domes ārkārtas sēde, kurā tika apspriesta administratīvi teritoriālās reformas (ATR) gaita. Visos ar reformu saistītajos jautājumos pašvaldību vadītājiem (pavisam Domes sēdē bija pārstāvētas 96 pašvaldības) izdevās vienoties, un LPS Dome pieņēma lēmumu “Par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu”.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis: “Administratīvi teritoriālā reforma un ar to saistītie izglītības, veselības, ceļu infrastruktūras un citi jautājumi ir nozīmīgi gan lielām, gan mazām, gan vidējām pašvaldībām, bet Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvājumā tiem nav risinājuma. VARAM sagatavotajā ziņojumā par reformu, kas iesniegts Ministru kabinetam, no LPS priekšlikumiem pēc būtības nav ņemts vērā neviens. Ministrijas attieksme ir jāmaina, un šīsdienas balsojums LPS Domes sēdē to apstiprināja.”

Pēc pamatīgām diskusijām pašvaldību vadītāji nonāca pie līdzīgiem viedokļiem, un LPS Dome pieņēma lēmumu “Par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu”, uzsverot, ka reformas turpināšana šābrīža formā ir pretrunā Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantam, kā arī Eiropas Padomes rekomendācijām dalībvalstīm par vietējo un reģionālo pašvaldību robežu un struktūras reformu procesiem un OECD rekomendācijām par labu sabiedrisko konsultāciju praksi. To apliecina fakti, ka konsultāciju vietā ar pašvaldībām un vietējām kopienām VARAM tikai informē par ministrijas viedokli; netiek sniegtas atbildes, kāpēc jāreformē sekmīgu pašvaldību administratīvās robežas, kā tiks novērsts nomales efekts, nav veikti aprēķini par reformai nepieciešamo budžeta izdevumu pieaugumu; tiek izvērsta ministrijas piedāvātā jaunā dalījuma propaganda, kas pārkāpj labas pārvaldības principus; nav reakcijas uz ierosinājumu sākotnēji izvērtēt apriņķu izveidošanu un no tā izrietošo funkciju un finansējuma pārdali, bet pēc tam precizēt novadu izveides kritērijus; jau pirms reformas, pārkāpjot valdības saistības, tiek apspriesta pašvaldību daļas samazināšana valsts konsolidētajā kopbudžetā.

Tāpēc LPS Dome prasa valdībai veidot darba grupu Ministru prezidenta vadībā, kura pārņemtu un uzņemtos ATR turpināšanu, šajā darba grupā pieaicinot Latvijas Pašvaldību savienību un iesaistot pašvaldību pārstāvjus un pārējās par reformām atbildīgās ministrijas. Otra prasība valdībai – konceptuālajā ziņojumā iekļaut risinājumu ar valsts reģionālā administratīvi teritoriālā iedalījuma (apriņķu) izveidi, kā tas noteikts Saeimas 2019. gada 21. marta lēmumā.

LPS Dome arī prasa LR Saeimai izteikt neuzticību vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Jurim Pūcem un pieprasīt viņa demisiju. Par to nobalsoja 82 no 96 klātesošajiem pašvaldību priekšsēdētājiem.

LPS Domes uzdevumā Pašvaldību savienības Valde sagatavos un iesniegs vēstuli Valsts kontrolei, lai tā izvērtētu, vai ir ievērotas VARAM ar reformas veikšanu saistīto pētījumu (ekonomģeogrāfu un citu) un informatīvās kampaņas iepirkumu veikšanas procedūras, kā arī līdzekļu izlietošanas likumība, lietderība un samērīgums. Par pašvaldību un vietējo kopienu tiesību pārkāpumiem ATR reformas gaitā LPS informēs Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresu, kā arī sekos, lai VARAM piedāvātajos likumprojektos nepazeminātos administratīvās vai finansiālās decentralizācijas līmenis.

“Attieksme ir jāmaina! Pašvaldības aicina valdību beidzot sākt sarunāties – ar pilsētām un novadiem, ar pašvaldību vadītājiem, deputātiem un darbiniekiem, ar vietējām kopienām un iedzīvotājiem –, lai nevajadzētu klauvēt pie kontrolējošo un Eiropas institūciju durvīm un arī mūs sadzirdētu,” tā G. Kaminskis.

Pēc Domes sēdes notika preses konference, kurā piedalījās LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, priekšsēža vietnieki Andris Rāviņš un Gints Kukainis, Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Hardijs Vents, Piekrastes pašvaldību apvienības priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, Pierīgas pašvaldību apvienības Valdes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks un Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins. Preses konferences videoieraksts pieejams šeit.

Lēmums Nr. 4 – Par Administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu

Lēmums Nr. 5 – Par neuzticības izteikšanu VARAM ministram Jurim Pūcem

Lēmums Nr. 6 – Par uzdevumiem LPS valdei par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu

Foto: Jana Bunkus

Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore