Aloja

Sarunas par bērnu drošību

Lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” ietvaros, pirmajā rudens tikšanās reizē, bibliotēkas “pūcīte” kopā ar PII “Auseklītis” 3-4 gadīgiem bērniem runāja par drošību, par drošu un veselīgu uzvedību dažādās situācijās, lai nepieļautu negadījumus, par bērnu drošību uz ielas, rotaļu laukumos, mājās. Kopīgi tika lasīta izzinošā grāmata “Uzmanies uz ielas!” Bērni aplūkoja attēlus un mēģināja atpazīt bīstamās situācijas. Sarunu noslēdza radoša meistarošana – papīra ezīša adatu kažociņa pagatavošana un priecīgā kopbildīte.

Sarmīte Frīdenfelde/Alojas pilsētas bibliotēkas vadītāja Foto: Anita Ķirse, S.Frīdenfelde