Aloja

Notikusi ceturtā Alojas novada Uzņēmēju kopsapulce

2019. gada 19.septembrī, Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “Sala”, norisinājās Alojas novada Uzņēmēju kopsapulce. Uzņēmēju kopsapulce tika atklāta ar Alojas novada domes priekšsēdētāja Valda Bārdas uzrunu, pēc kuras sekoja darbseminārs uzņēmuma augsmes sekmēšanai PhD kandidāta Mikus Dubicka vadībā.

Darbsemināra gaitā Mikus kopā ar uzņēmējiem apskatīja plūsmu kartes. Plūsmu kartes bija veidotas sešās dažādās tēmās, kas palīdz sekmēt uzņēmējdarbības augsmi, piemēram, peļņas pieaugums, pircēju apmierinātība, darba ražīgums, apgrozījums, inovāciju ieviešana, pārvaldības inovāciju ieviešana. Semināra gaitā uzņēmumi varēja identificēt uzdevumus, kas būtu nepieciešami, lai sekmētu uzņēmuma izaugsmi.

Kopsapulci turpināja Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda. V. Bārda uzņēmējiem pastāstīja aktuālāko informāciju par Reģionālo reformu, tās iespējamo ietekmi uz Alojas novadu un valsti kopumā.

Tuvojoties kopsapulces noslēgumam Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Ilze Caune sniedza uzņēmējiem atskaiti par Uzņēmēju konsultatīvās padomes veiktajiem darbiem un iecerēm 2019. gadā.

Tā kā viens no kopsapulces uzdevumiem bija pārvēlēt Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļus, tad paralēli citām kopsapulces aktivitātēm, notika pretendentu vēlēšanas. Balsojumā varēja piedalīties ikviens Alojas novada uzņēmējs vai uzņēmuma pārstāvis, kurš bija ieradies uz kopsapulci. Kopsapulces noslēgumā tika paziņoti balsojuma rezultāti un tika ievēlēts ceturtais Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļu sastāvs. Priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks tiks ievēlēts nākošajā Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē.

Ceturtais Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļu sastāvs:

Edgars Eglītis (SIA “Upeslaivas.lv”)

Andris Līvs (SIA “ELKOMS I”)

Inese Veinberga (SIA “Tēraudiņi”)

Ilze Ozola (Saimnieciskā darbības veicēja)

Ilze Caune (SIA „Aloja-Starkelsen”)

Māris Siktārs (SIA “Draugu dārzs”)

Irita Neripa (SIA “Rekreācijas centrs „Vīķi””)

Uldis Mežulis (SIA “Rudzo”)

Toms Prokopovičs (ZS “Strautmaļi”)

Sabīnes Stūres teksts un foto