Aloja

Alojas Ausekļa vidusskolas sestklasnieki meža ekspedīcijā apguva dabaszinības

Septembra vidū Alojas Ausekļa vidusskolas 6.klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Liānu Lilenblati-Sipko un dabaszinību skolotāju Aldu Ķēniņu devās uz Gulbenes novada Lizuma pagastu, kur Velēnas virsmežniecībā piedalījās dabaszinību stundā-meža ekspedīcijā.

No rīta Velēnas virsmežniecībā mūs sagaidīja ekspedīcijas koordinators, kurš mums deva norādījumus un izdalīja ekspedīcijas darba burtnīcas. Mežā bija izvietotas 10 izziņas pieturas, kurās mūs sagaidīja pieredzējuši mežsaimnieki. Nonākot konkrētā meža pieturā, burtnīcās veicām dažādus uzdevumus grupās un individuāli. Ekspedīcijā, kas bija aptuveni 2 km gara, mēs mērījām koku augstumu, noteicām koku vecumu, mācījāmies noteikt, cik kociņu aug katras komandas ierādītajā parauglaukumā un rēķinājām, cik koku aug vienā 1 hektārā. Mācījāmies kopt jaunaudzi, nosakot, kuri koki nekoptajā jaunaudzē būtu jānocērt. Uzzinājām, kuri koki būtu jānozāģē, retinot mežu. Atklājām, kuros priekšmetos ir koksnes klātbūtne. Mūs īpaši pārsteidza, ka koksne atrodama pat ziepju burbuļos, aspirīnā un viskozes audumā. Interesanta un aizraujoša bija pietura, kurā visa klase kopīgi no dēļiem būvēja tiltu. Darbā netika izmantotas ne naglas, ne āmurs, jo mēs būvējām zaļi. Šī aktivitāte skolēniem mācīja sadarboties, palīdzēt, ieklausīties un atbalstīt. Ar ekspedīcijā iegūto iepazinām ne tikai meža zinātni, bet arī to, kā mežu aizsargāt un ierīkot atpūtas vietas.

Izstaigājušies pa mežu, bijām nedaudz noguruši, tāpēc ar gardu muti baudījām līdzi paņemtās sviestmaizes, cepām desiņas un pārrunājām dienā iegūto.

Meža ekspedīciju rīko AS “Latvijas Valsts meži”, LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra, LVMI “Silava” un AS “Latvijas Finieris”. Pasākuma saturs veidots atbilstoši 6. klašu dabaszinību mācību programmai. Sakām arī lielu paldies mūsu skolai un skolēnu vecākiem par atbalstu, lai mēs varētu piedalīties šajā aizraujošajā, uz kompetencēm balstītajā mācību stundā.

Sagatavoja: 6.klases audzinātāja L.Lilenblate-Sipko