Aloja

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde notiks 8.oktobrī

Uzņēmēji laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 8. oktobrī plkst. 16:00, Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centrā- bibliotēkā “SALA” (Liepu iela 3, Ungurpils).

Darba kārtība:

  1. Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētaja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas;
  2. Par lauksaimniecības zemju atsavināšanu- Alojas novada domes izpilddirektors Māris Beļaunieks;
  3. Pieredzes apmaiņas brauciens uzņēmējiem- Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre;
  4. Alojas novada uzņēmēju konsultatīvās padomes nākotnes plāni un vīzijas;
  5. Citi jautājum: nākamās sēdes laiks un vieta.

Uzņēmēju padomes sēdi apmeklēt aicināti arī pārējie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi!

Kontaktpersona: Alojas novada komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre tel.25749131, e – pasts sabine.sture@aloja.lv