Aloja

SVEICAM SKOLOTĀJU DIENĀ!

Šodien, 6. oktobrī, tiek atzīmēta Skolotāju diena! Arī Alojas novada dome sveic ikvienu pedagogu! Novēlam nerimstošu spēku, radošumu un pozitīvismu, sniedzot mūsu jaunajai paaudzei zināšanas gan izglītības jautājumos, gan praktiskās lietās! ?

Maz zināt un daudz just
Tas dzīvi raibu daru.
Daudz zināt un maz just –
Tā ir liela dzīves vara.
Bet daudz zināt un daudz just,
Tā Dieva dāvana, kas nevar zust.

/J.Poruks/

Lai netrūkst izturības un iedvesmas turpmākajos darbos!