Alojas administrācija

Aloju pieskandina jaunrades dziesmu konkurss “Kas mēs bijām, būsim, esam”

2019.gada 12.oktobrī plkst.16:00 Alojas vidusskolas sporta hallē koncertā “Rudens krāsas” Latvijas mūzikas skolu kori pirmatskaņoja  2019.gadā jaunrades dziesmu  konkursam “Kas mēs bijām, būsim, esam” iesniegtās  vienaudžu dziesmas.

Konkurss veltīts alojiešu novadniekam, dzejniekam Auseklim. Tā mērķis – sekmēt jaunu kora dziesmu radīšanu bērnu koru repertuāram un veicināt mūzikas skolu koru māksliniecisko izaugsmi.

Konkursa ideja – jaunie raksta jaunajiem. Ciešā sadarbībā ar dziesmas autoru kori sagatavo dziesmu izpildīšanai konkursā. Dziesmas, meistarklasē tiekoties ar jaunajiem autoriem un viņu pedagogiem, analizē konkursa žūrija – komponisti Selga Mence, Ēriks Ešenvalds un kordiriģente Māra Skride, un sniedz jauniešiem vērtīgu pieredzi talanta tālākai attīstīšanai.

Konkursa dalībniekus un viesus ar muzikālu sveicienu iepriecināja Alojas mūzikas un mākslas skolas saksofonistu trio( pedagogs Jānis Ansons). Koncertu vadīja un ar dzejnieka Ausekļa savāktajiem laika pareģojumiem iepazīstināja Inga Neimane.

Koncerta 1.daļā – konkursa 2.kārtā  12 jaundarbus konkursa žūrijas vērtējumam izpildīja Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas meiteņu koris Vivace (diriģentes Andra Fenhāne un Alose Koknēviča – Upīte), Alojas mūzikas un mākslas skolas koris (diriģente Anita Āriņa), Rīgas Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas koris (diriģente Inga Krastiņa), Salaspils mūzikas un mākslas skolas koris (diriģente Rūta Bugavičute), Ādažu mākslas un mūzikas skolas koris (diriģente Laura Tērauda), Vidzemes jūrmalas mūzikas un mākslas skolas koris (diriģente Baiba Urka), Strenču mūzikas skolas koris Somnium (diriģente Inese Niklaviča), Smiltenes mūzikas skolas koris (diriģentes Baiba Žēbina), Cēsu Valsts ģimnāzijas meiteņu koris “Volante” (diriģente Ilga Šķendere), Valmieras mūzikas skolas koris SolLaRe ( diriģente Irēna Zelča) un Jelgavas mūzikas vidusskolas bērnu koris Allemanda ( diriģente Edīte Bergmane).

Konkursa uzvarētāji divās vecuma grupās saņēma Alojas novada domes prēmijas.

Alojas mūzikas skolas kora izpildītā Engures mūzikas un mākslas skolas audzēknes Annas Lāces dziesma “Špikotāji” ar  Jāzepa Osmaņa vārdiem tika godalgota ar 3.prēmiju jaunākajā grupā.

Koncerta 2.daļā  savas  koncertprogrammas izdziedāja Valmieras mūzikas skolas koris “SolLaRe” un Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas koris “Vivace”.

Izdevniecība “Musica Baltica” pārstāve Irīna Svarcbaha prezentēja jau trešo konkursā godalgoto dziesmu nošu krājumu “Jaunie jaunajiem”. Alojas domes priekšsēdētājs saņēma izdevniecības dāvātos nošu krājumus Alojas novada mūzikas skolotājiem.

Koncerta noslēgumā apvienotie kori, kuriem pievienojās Augusta Dombrovska Rīgas mūzikas skolas koris “Strautiņš” ( diriģentes Laimdota Ivule un Andžela Hilo – Lukševica), izpildīja 2005.gada uzvarētāju dziesmu – Andra Kontauta “Cīrulīt’s, modrainīt’s” (flautas solo izpildīja Alojas MMS audzēkne Sabīna Kozlovska (pedagogs Laila Ulmane) un veltījumus konkursam – Selgas Mences “Saulīte” un Annas Veismanes “Tu lasi”.

Pēc koncerta koru diriģentes, konkursa žūrija un Alojas novada vadība apsprieda idejas  konkursa tālākai darbībai un attīstībai.  Konkursa dalībnieki pozitīvi novērtēja konkursa organizētību un alojiešu viesmīlību.

Konkursu finansē Alojas novada dome un  atbalsta SIA “Aloja – Starkelsen”.

Godinot savu novadnieku, latviešu gaismas saucēju dzejnieku Ausekli un saglabājot Vispārējo latviešu Dziesmu svētku pamata – a cappella kora dziedāšanas tradīciju, konkursu kopš 2005.gada rīko Alojas pašvaldība sadarbībā ar Latvijas mūzikas skolām.

Konkursa rezultāti pieejami šeit

Vairāk bildes

PALDIES alojiešiem par atsaucību un atbalstu jaunrades dziesmu konkursa “Kas, mēs bijām, būsim, esam” organizēšanā un dalībnieku uzņemšanā:
SIA “Aloja – Starkelsen”, Rihardam Būdam, Ingai Neimanei, Inatrai Vaļickai, Kristeram Vaivodam, Jānim Ansonam un Alojas mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem, Ilgvaram Lustem, Valdim Pārupam, Liānai Lilenblatei –Sipko, Alojas Ausekļa vidusskolas skolēniem, Alojas sporta halles darbiniecēm, Alojas Ausekļa vidusskolas ēdnīcas darbiniecēm, Artim Bērziņam, Ziedītei Jirgensonei, Vilzēnu tautas namam, SIA “Alojas novada saimniekserviss”, SIA “Mieriņš” un visiem, kas aizdeva lietussargus halles noformējumam!

Informāciju sagatavoja:

Alojas kultūras nama direktore

Ineta Laizāne

ineta.laizane@aloja.lv, 29335600

Foto: Kristers Vaivods