Alojas administrācija

“Grāmatu starts” vismazākajiem

Bibliotēkas “pūcīte”, tiekoties otrajā rudens nodarbībā ar PII “Auseklītis” 3-4 gadīgiem bērniem, raisīja sarunas par ļoti svarīgu tematu – par apģērbu. Aktīvā sarunā, kā arī aplūkojot krāsainos attēlus, kopīgi noskaidrojām, ka par apģērbu ir jārūpējas, tas ir jākopj, tam ir jābūt tīram un kārtīgam, tam ir jāatbilst gadalaikam un sezonai, jāatbilst tā pielietojumam, vai tas būtu ikdienas, svētku, sporta vai mājas apģērbs, tam ir jāatbilst arī vecumam. Kopīgi izlasījām grāmatiņu “Pollija iet uz bērnudārzu” un bērni uzzināja, kā zaķenīte Pollija no rīta gatavojas doties uz bērnudārzu, kā pamostas, mazgājas, apģērbjas, pabrokasto, dodas ceļā, un cik daudz jauna zaķenīte Pollija uzzina bērnudārzā. Kā viņa iepazīstas ar jauniem draugiem, iemācās skaitīt, spēlēt klavieres, atšķirt gadalaikus, kā arī darīt daudzas citas interesantas lietas. Nodarbības noslēgumā ikvienam bērnam tika dota iespēj apģērbt savu papīra lellīti un šo darbiņu atrādīja kopīgajā foto bildītē. “Grāmatu starts” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra veidota lasīšanas veicināšanas programma pirmsskolas vecuma bērniem, kas rūpējas par lasītprieku, lasītprasmi, izglītību un personības attīstību. Sarmīte Frīdenfelde

Alojas pilsētas bibliotēkas vadītāja

Foto: Anita Ķirse, S.Frīdenfelde