Aloja

SALĀ viesojas Latvijas Universitātes zinātnieki

Alojas novada pašvaldība jau kopš 2017. gada sadarbojas ar Latvijas Universitātes Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratoriju. Kopīgās intereses saistās ar uzņēmējdarbības atbalsta centru “SALA” Ungurpilī, kas jau 2016.gada būvēta kā pasīvā māja ar 14,12 kwh/m2 enerģijas patēriņu. Šādu maza energopatēriņa ēku ar būtisku atjaunojamo resursu izmantošanu būve no 2020.gada ir obligāts nosacījums ES un, protams, arī Latvijā. “SALA” šajā ziņā ir pateicīgs objekts pieredzes uzkrāšanai, jo tajā ir uzstādīti gan zemes siltumsūkņi apkurei un dzesēšanai, gan solārie kolektori siltam ūdenim, gan arī solārie paneļi elektrības ražošanai.  Ļoti svarīgi ir noskaidrot, kāda ir šo sistēmu faktiskā efektivitāte esošā Latvijas klimata apstākļos. Te der analoģija ar automobili – visi zinām, kādu degvielas patēriņu norāda ražotājs uz 100 km, braucot dažādos režīmos, bet praksē konstatējam, ka šie “normatīvie” skaitļi var būtiski atšķirties no faktiskā patēriņa. Parasti, diemžēl, patēriņš ir lielāks… Tā arī ar ēku sistēmām, piemēram, siltumsūknim ražotājs sola, ka uz katru patērēto kWh varēs iegūt 6 – 7 kWh enerģijas, bet realitāte ieguvums var būt mazāk…

Sadarbības un kopīgi uzsāktā monitoringa mērķis ir, mērot un uzkrājot patēriņa datus vairāku gadu garumā, izstrādāt risinājumus, kā panākt papildus energopatēriņa samazinājumu šāda veida ēkās, vienlaicīgi nodrošinot termiskā komforta apstākļus.  Svarīgi arī panākt, lai visas sistēmas “sadarbotos” tā, kā iecerēts projektā. Tādēļ LU speciālisti “SALĀ” izveidoja bezvadu sensoru tīklu telpu temperatūru un mitruma attālinātam monitoringam, kas ļauj stāvokli kontrolēt un analizēt izmantojot arī  mobilās ierīces. Attālināti pieejami arī esošo un papildus uzstādīto patēriņa skaitītāju dati izvēlētam laika periodam, kas nākotnē ļaus operatīvi konstatēt būtiskas patēriņa vai apstākļu novirzes no normas. Jāatzīst, ka ne visas viedās ēkas vadības sistēmas (building management system -BMS) pašreiz darbojas pilnvērtīgi. Sasniegtā novērtēšanai un turpmāk risināmo problēmu precizēšanai kārtējā LU speciālistu darba tikšanās ar pašvaldības speciālistiem “SALĀ”notika šī gada 22. oktobrī. Nākamgad pēc apkures sezonas beigām ir paredzēts apkopot rezultātus un ar tiem iepazīstināt arī plašu interesentu un nozares speciālistu loku.

LU pētnieki šos darbus veic ERAF projekta Nr.1.1.1.1/16/A/192 „Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos” ietvaros.

Sirsnīgu pateicību, par šo iespēju sadarboties, pašvaldība saka Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (LU FMOF) Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedras (ENVMK) vadītājam Andrim Jakovičam un viņa komandai.

Informāciju sagatavoja:

Aivars Krūmiņš,

Izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos