Aloja

SALĀ notiks “Pasīvo ēku Atvērto Durvju Dienas”

Biedrība “Passive House Latvija” aicina piedalīties tematiskajā pasākumā “PASĪVO ĒKU ATVĒRTO DURVJU DIENAS”, kas veltīts izpratnes veicināšanai par pasīvo ēku iespējām Latvijā, klātienē izrādot un daloties ar būvniecības, praktiskās izmantošanas un dzīvošanas pieredzi reālos objektos. Līdzšinējā prakse rāda, ka Latvijas sabiedrībā valda daudzums mītu par pasīvo ēku izbūves dārdzību, sarežģītību un šo projektu sekmīgas īstenošanas problemātiku.

Pasākuma uzdevums ir sniegt iespēju ikvienam interesentam klātienē apskatīties un iepazīties ar pasīvajām ēkām un uzdot sev interesējošus jautājumus speciālistiem. Pasākuma mērķis ir gūt priekšstatu par pasīvo ēku koncepciju un to, ka nākotnes ēku formula – zemas izmaksas, komforts un ilgtspēja – ir pieejama jau tagad. Pasīvo ēku atvērto durvju dienas notiek vienlaicīgi visā pasaulē – apskatei visā pasaulē tiks atvērti vairāki simti ēku. Eksperti demonstrēs, kā šīs ēkas funkcionē, un to iedzīvotāji stāstīs par savu pieredzi.

 Pasākuma norises laiks: 2019. gada 8.-10. novembris

 Pasākums ir bezmaksas

Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs – BIBLIOTĒKA „SALA”
Apskates laiks:

8. novembris pl. 11:00 – 20:00,
9. novembris pl. 9:00 – 17:00
Vīzītei jāpiesakās: sala@aloja.lv 
Vizīti vadīs Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Ieva Prauliņa

 Sīkāka informācija: Passive House Latvia mājas lapā: www.passivehouse.lv