Aloja

Publiskajā apspriešanā vari piedalīties vēl šodien un rīt

“Lai izveidotu neatkarīgu valsti, svarīgs bija ikviena cilvēka ieguldījums. Katra iedzīvotāja iesaistīšanās neatkarības atgūšanā bija nozīmīga gan tad, gan tagad,” Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda aicina iedzīvotājus nepalikt malā arī tagad, kad izšķīrās Jūsu pagasta, novada un arī Latvijas nākotne!
Atgādinām, ka vēl tikai šodien un rītdien (līdz 14.novembrim) Tu vari izteikt savu viedokli par administratīvi teritoriālo reformu, dodoties uz kādu no sev tuvākajiem publiskās apspriešanas punktiem. Domā par Latviju, savu dzimto novadu un neesi vienaldzīgs!

Vairāk par apspriešanas noteikumiem, norises vietām