Aloja

SVEICAM LATVIJAS PROKLAMĒŠANAS 101. GADADIENĀ!

Tev mūžam dzīvot, Latvija,
Tu tēvzeme mums Dieva dota!
Lai Latvju tauta vienota,
Aug spēkā, slavā, daiļumā!

/V.Plūdonis/