Aloja

Alojas novadā brīvprātīgie jaunieši godināti Valsts svētku pasākumos

Brīvprātīgā darba likums nosaka, ka brīvprātīgais darbs ir organizēts un uz labas gribas pamata veikts fiziskās personas fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā.

Alojas novadā pirmā reģistrēšanās tika uzsākta  2019. gada februārī, kad jaunieši slēdza līgumu par brīvprātīgā darba veikšanu Alojas novadā. Viens no līguma nosacījumiem bija, ka darbs tiek veikts līdz 2019. gada 31. oktobrim, un Valsts svētku pasākumos tiek pasniegts apliecinājums par veiktajiem darbiem un iegūtajām kompetencēm.

Šī gada laikā mūsu novadā reģistrējušies brīvprātīgā darba veikšanai ir 53 jaunieši, bet aktīvi darbojušies ir 42 jaunieši.

Alojas pagastā  – Alise Amanda Abendrote, Amanda Saulāja, Dāvis Daniēls Vildiņš, Jana Anna Lapšina, Jānis Nauris Čukurs,  Keita Možvillo, Larisa Miķele, Līga Zlaugotne, Marta Čukure, Samanta Zlaugotne, Sintija Sīle, Paula Maksimova.

Braslavas pagastā  – Andrejs Vaičuks, Krista Fiļipova, Kristiāna Seņkova, Kristers Vaivods, Lauma Aleksandra Auziņa, Undīne Jenča, Žanete Škarsta.

Brīvzemnieku pagastā – Deivids Mitrauskis, Elīna Dzelzīte, Ernests Melbārdis, Evita Jirgena, Jānis Ričards Rudzītis, Kitija Berga, Klāvs Renārs Rudzītis, Kristaps Kalniņš, Mariuss Voitešonoks, Markuss Melbārdis, Rihards Kalniņš, Paula Marta Kalniņa, Santa Žovnira, Toms Kokka.

Staiceles pagastā – Amanda Jugāne, Andra Rozenberga, Ieva Loreta Reide, Krista Brente, Kristīne Usačeva, Meldra Zālamane, Regnārs Nerips, Viesturs Titovs, Zane Konstantinova.

Jaunieši darbojās dažādos pasākumos, kā, piemēram, “Braslavas pagasta ziemas un vasaras sporta spēles”, “Alojas Ausekļa vidusskolas 62. Žetona svētki”, “Alojas novada uzņēmēju diena”, “Vilzēnu tautas nama Popiela 2019”, “Alojas novada sporta spēles”, “Alojas novada jauniešu diena”, “Limbažu jauniešu diena Rampa”, “Kas mēs bijām, esam, būsim” ,“Staiceles pilsētas svētki”, “Es mīlu Tevi, Staicele”, “Staiceles Vimba”, “Muzeju nakts Staicelē”,  “Staiceles pamatskolas salidojums”, “Staiceles ģimeņu sporta diena”, “Stipro skrējiens Staicelē”, Auto – foto rallijs, “Muzeju nakts”, “Zemes stunda 2019”, vasaras saulgriežu pasākumi, “Bērniņš ienācis pasaulē”, “Putras diena”, “Trīs pieturas” Brīvzemnieku pagasta svētki,  “Kolhoznieku balle”, “Leģendu nakts Puikules muižā”, Lielā deju talka, Alojas pilsētas svētki”, “Lieldienas Alojā”, ”Alojas pļaušanas svētki” un citos.

Veikts brīvprātīgais darbs iestādēs – Alojas kultūras nams, Alojas Ausekļa vidusskola, Vilzēnu tautas nams, Alojas pilsētas bibliotēka, Alojas novada domes dienas centrs, Alojas novada Tūrisma informācijas centrs, Ģenerāļa Pētera Radziņa Staiceles Sporta profesionālā vidusskola, Jauniešu klubs “Čempiņš”, Staiceles pamatskola, u.c.

Daļa jauniešu bija izvēlējušies darboties arī Latvijas mērogā, pārstāvot Alojas novadu dažādos maratonos, kā, piemēram, “Tet Riga Marathon”,  “Stirnu buks”, “Siguldas pusmaratons” , un veicot darbu Valmieras teātra festivālā un Olimpiskajā centrā Limbaži.  

Cerams, ka ar laiku jaunieši radīs iespēju savas spējas pierādīt starptautiski, gūstot neaizmirstamu pieredzi.  

Kopā jaunieši laika periodā no februāra līdz oktobrim ir nostrādājuši 1618 stundas. Vislielāko stundu skaitu ir nostrādājis jaunietis no Puikules – Kristaps Kalniņš, kurš, veicot vides labiekārtošanas darbus un dažādus citus darbus, kopā nostrādājis 238 stundas.

Jaunieši palīdzēja reģistrējot, tiesājot, fotografējot, filmējot, montējot video, vadot pasākumus, radošās darbnīcas, dažādas aktivitātes un veicot daudzus citus mazākus un lielākus darbus.

Milzīgs paldies visiem jauniešiem, kuri izvēlējās strādāt sabiedrības labā. Novēlu, lai Jums dzīvē viss labais, ko Jūs darāt, nāk atpakaļ dubultā!

Mīļš paldies arī brīvprātīgā darba organizētājiem, kuri uzņēmās strādāt ar jauniešiem, apmācīt viņus, uzticēties un dot pirmo darba pieredzi.

Cerams, ka nākamais gads būs vēl piepildītāks ar čakliem brīvprātīgajiem, uzņēmīgiem brīvprātīgā darba organizatoriem un kvalitatīvi paveiktiem darbiem sabiedrības, novada un Latvijas labā!

Sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste

Monta Meldere