Aloja

12.decembrī notiks Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde

Uzņēmēji laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 12. decembrī plkst. 17:30, Okera cehs, Staiceles pag., (SIA “Draugu dārzs”).

Darba kārtība:

  1. Aktualitātes uzņēmēju vidū- Andris Līvs, SIA “ELKOMS I”;
  2. Uzņēmēju sadarbība ar skolām “Ēnu diena 2020” ietvaros – Ilze Ozola, Saimnieciskās darbības veicēja;
  3. Par nekustamajiem īpašumiem- Inese Veinberga, SIA “Tēraudiņi”;
  4. Citi jautājumi: nākamās sēdes laiks un vieta.

Uzņēmēju padomes sēdi apmeklēt aicināti arī pārējie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi!

Kontaktpersona:Alojas novada komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre tel.25749131, e – pasts sabine.sture@aloja.lv