Aloja

Eglītes iedegšanas pasākums PII Auseklītis

Eglīt, eglīt,

Savos zaros,

Spožas uguntiņas dedz,

Lai uz bērnudārzu nākot,

Salavecis ceļu redz.

2. decembrī Alojas PII „Auseklītis” vecāki, bērni un darbinieki vienojās kopīgā pasākumā, lai iedegtu eglīti bērnudārza pagalmā. Šoreiz palīdzēt iedegt eglīti ieradās piparkūku vīriņš ar savu mammu, kuri bija atveduši sev līdzi ne tikai skanīgas dziesmas, dejas un rotaļas, bet arī piparkūkas, ar kurām cienāja visus pasākuma viesus. Ar kopīgu dzejolīti un skaļām ovācijām eglītē iemirdzējās spožas lampiņas, kuras ar savu gaišumu un krāšņumu turpina mūs priecēt.

Vēlam, lai arī mazs piparkūku vīriņš ar gardu smaržu un garšu ierodas Jūsu mājās un ienes daļiņu svētku gaidīšanas sajūtas.

Pirmsskolas skolotāja Sandija Eglīte